Forum


Powrót Ogłoszeni o zamówieniu w biuletynie

H.

Hanna .....

0

Czy ktoś może mi wytłumaczyć zapis w ogłoszeniu w punkcie III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa jest możliwość zaznaczenia tak/nie punkt:
\"Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: \"
Czego to dotyczy?
Czy ktoś może mi wytłumaczyć zapis w ogłoszeniu w punkcie III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa jest możliwość zaznaczenia tak/nie punkt: \"Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: \" Czego to dotyczy?
1
2016-09-08 10:11 0

M.

Malwina .....

23

Temat już poruszony (http://edustrefa.apexnet.com.pl/forum/?action=showthreads&threadid=2012) i dobrze wyjaśniony.
Temat już poruszony (http://edustrefa.apexnet.com.pl/forum/?action=showthreads&threadid=2012) i dobrze wyjaśniony.
1
2016-09-08 10:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy