Forum


Powrót Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty po zaproszeniu do podpisania umowy przez Wykonace

H.

Honorata .....

0

Witam,

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, o czym powiadomił Wykonawcę.
Zamawiający wybrał formę podpisania umowy (przesłanie podpisanej umowy do siedziby Zamawiającego) oraz wyznaczył termin.
Wykonawca podpisał umowę i przesłał skan podpisanej umowy bezpośrednio do Zamawiającego. Oryginały dokumentów nadano przesyłką kurierską.
W odpowiedzi Wykonawca otrzymał pismo dotyczące unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
W treści pisma Zamawiający nie wykazuje konkretnego paragrafu Prawa Zamówień Publicznych, jedynie wskazuje konieczność dokonania powtórnej oceny złożonej oferty pod kątem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu postawionych przez Zamawiającego w SIWZ.

Czy Zamawiający nie powinien wskazać konkretnych przesłanek na podstawie których chce ponownie zbadać ofertę?
Czy umowa podpisana jedynie przez Wykonawcę obowiązuje?
Czy mają Państwo jakieś Wskazówki dla Wykonawcy?

Z góry dziękuje za Państwa opinie.
Witam, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, o czym powiadomił Wykonawcę. Zamawiający wybrał formę podpisania umowy (przesłanie podpisanej umowy do siedziby Zamawiającego) oraz wyznaczył termin. Wykonawca podpisał umowę i przesłał skan podpisanej umowy bezpośrednio do Zamawiającego. Oryginały dokumentów nadano przesyłką kurierską. W odpowiedzi Wykonawca otrzymał pismo dotyczące unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W treści pisma Zamawiający nie wykazuje konkretnego paragrafu Prawa Zamówień Publicznych, jedynie wskazuje konieczność dokonania powtórnej oceny złożonej oferty pod kątem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu postawionych przez Zamawiającego w SIWZ. Czy Zamawiający nie powinien wskazać konkretnych przesłanek na podstawie których chce ponownie zbadać ofertę? Czy umowa podpisana jedynie przez Wykonawcę obowiązuje? Czy mają Państwo jakieś Wskazówki dla Wykonawcy? Z góry dziękuje za Państwa opinie.
0
2018-11-29 12:14 0

J.

Joanna .....

68

Być może wpłynęło odwołanie. Wtedy najczęściej Zamawiający powraca do tej czynności.
Być może wpłynęło odwołanie. Wtedy najczęściej Zamawiający powraca do tej czynności.
0
2018-11-29 12:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy