Forum


Powrót Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

D.

Dagmara .....

1

Wykonawca na wezwanie z art. 26. ust. 2 Pzp złożył zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument został podpisany przez pracownika ZUS podpisem elektronicznym (taka informacja widnieje na dokumencie). Wykonawca złożył dokument (wydruk dokumentu elektronicznego) w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Znalazłam informację, że dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym powinny być przesłane również w formie elektronicznej celem weryfikacji podpisu. Moim zdaniem skoro wykonawca potwierdził dokument za zgodność z oryginałem i złożył go w formie papierowej i wszystkie potrzebne informacje są zawarte w dokumencie to dokument został złożony w sposób prawidłowy. Proszę o opinię.
Wykonawca na wezwanie z art. 26. ust. 2 Pzp złożył zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument został podpisany przez pracownika ZUS podpisem elektronicznym (taka informacja widnieje na dokumencie). Wykonawca złożył dokument (wydruk dokumentu elektronicznego) w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Znalazłam informację, że dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym powinny być przesłane również w formie elektronicznej celem weryfikacji podpisu. Moim zdaniem skoro wykonawca potwierdził dokument za zgodność z oryginałem i złożył go w formie papierowej i wszystkie potrzebne informacje są zawarte w dokumencie to dokument został złożony w sposób prawidłowy. Proszę o opinię.
0
2018-11-30 09:12 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Nie wiem czemu wykonawcy kombinują, jeśli dostaną PLIK na maila z zaświadczeniem np. z ZUS podpisany podpisem elektronicznym to ten plik zawsze będzie oryginałem i taki można posłać zamawiającemu, po co drukować, podpisywać i cudować. Rozumiem że to jest przetarg poniżej progów, proszę jeszcze wskazać jaką formę komunikacji, składania dokumentów wskazał zamawiający w siwz.
Nie wiem czemu wykonawcy kombinują, jeśli dostaną PLIK na maila z zaświadczeniem np. z ZUS podpisany podpisem elektronicznym to ten plik zawsze będzie oryginałem i taki można posłać zamawiającemu, po co drukować, podpisywać i cudować. Rozumiem że to jest przetarg poniżej progów, proszę jeszcze wskazać jaką formę komunikacji, składania dokumentów wskazał zamawiający w siwz.
0
2018-11-30 10:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy