Forum


Powrót numerowanie oferty składanej elektronicznie

H.

Halina .....

2

Proszę o pomoc i wyjaśnienie z pozoru błahej sprawy, mianowicie:
Zamawiający w SIWZ postawił wymóg ponumerowania stron oferty , Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy dopuszcza się aby JEDZ i gwarancja wadialna miały odrębną numerację stron oderwaną od oferty i innych jej załączników ?
Proszę o pomoc i wyjaśnienie z pozoru błahej sprawy, mianowicie: Zamawiający w SIWZ postawił wymóg ponumerowania stron oferty , Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy dopuszcza się aby JEDZ i gwarancja wadialna miały odrębną numerację stron oderwaną od oferty i innych jej załączników ?
0
2018-12-03 07:10 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Numerowanie stron może być zalecane, ale wymaganie - nie ma żadnej podstawy prawnej. Nawet, jeżeli Wykonawca nam nie ponumeruje stron to i tak oferta jest ważna.
Numerowanie stron może być zalecane, ale wymaganie - nie ma żadnej podstawy prawnej. Nawet, jeżeli Wykonawca nam nie ponumeruje stron to i tak oferta jest ważna.
0
2018-12-03 08:14 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy