Forum


Powrót gwarancja zabezpieczenia - w jakiej formie

A.

Agnieszka .....

14

Czy gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postępowaniach unijnych również powinna być wniesiona w wersji elektronicznej?
Czy gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postępowaniach unijnych również powinna być wniesiona w wersji elektronicznej?
0
2018-12-04 07:49 0

P.

Paweł .....

14

Ja bym obstawiał, że nie.
Rozporządzenie w spr. elektronizacji mówi, że:
Przekazanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej(...)
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest elementem oferty.
Ja bym obstawiał, że nie. Rozporządzenie w spr. elektronizacji mówi, że: Przekazanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej(...) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest elementem oferty.
0
2018-12-04 08:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy