Forum


Powrót Co jest zamówieniem publicznym? - Pilne

K.

Katarzyna .....

5

Czy zamówieniem publicznym jest umowa zawarta w ramach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która w art. 48b ma zapis: Do wyboru realizatorów programów (…), nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych (…)
Czyli wybór realizatora programu dokonuje się w drodze konkursu ofert.
Jeżeli nie stosuje się ustawy Pzp to czy także należy uznać, że nie jest to zamówienie publiczne?
Czy zamówieniem publicznym jest umowa zawarta w ramach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która w art. 48b ma zapis: Do wyboru realizatorów programów (…), nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych (…) Czyli wybór realizatora programu dokonuje się w drodze konkursu ofert. Jeżeli nie stosuje się ustawy Pzp to czy także należy uznać, że nie jest to zamówienie publiczne?
0
2018-12-05 14:06 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Na pewno nie jest to zamówienie publiczne w myśl ustawy PZP.
Na pewno nie jest to zamówienie publiczne w myśl ustawy PZP.
0
2018-12-05 14:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy