Forum


Powrót wezwanie na podstawie art. 26 ust. 1 a unieważnienie

A.

Anna .....

16

Jak Państwo myślą:
1. Czy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust.1 Pzp, jeżeli nie ma jeszcze decyzji organów korporacyjnych Spółki o podwyższeniu kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej?
2. Czy po wezwaniu na podst. 26 ust. 1, w przypadku braku zgody na podwyższenie kwoty Zamawiający będzie mógł unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp ?
Jak Państwo myślą: 1. Czy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust.1 Pzp, jeżeli nie ma jeszcze decyzji organów korporacyjnych Spółki o podwyższeniu kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej? 2. Czy po wezwaniu na podst. 26 ust. 1, w przypadku braku zgody na podwyższenie kwoty Zamawiający będzie mógł unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp ?
0
2018-12-06 10:13 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

1 - Poczekałabym na decyzję.
2 - Czynność Zamawiającego musi być świadoma i wiążąca. Jeżeli wzywam do złożenia dokumentów to Wykonawca otrzymuje sygnał, że po spełnieniu warunków/niepodleganiu wykluczeniu itp, zostanie wybrany i podpisana umowa. Nie może być tak, że sobie go "pobadamy/oceniamy" i powiemy, ale my nie mamy środków - unieważniamy :)
Co prawda, sporadycznie zdarzają się sytuacje, gdzie w trakcie okazuje się, że środków brak - ale to głównie przy unijnych i zaznaczamy odpowiednio w ogłoszeniu, sporadycznie przy jakiś klęskach - gdzie np. samorząd musi przesuwać środki.
1 - Poczekałabym na decyzję. 2 - Czynność Zamawiającego musi być świadoma i wiążąca. Jeżeli wzywam do złożenia dokumentów to Wykonawca otrzymuje sygnał, że po spełnieniu warunków/niepodleganiu wykluczeniu itp, zostanie wybrany i podpisana umowa. Nie może być tak, że sobie go "pobadamy/oceniamy" i powiemy, ale my nie mamy środków - unieważniamy :) Co prawda, sporadycznie zdarzają się sytuacje, gdzie w trakcie okazuje się, że środków brak - ale to głównie przy unijnych i zaznaczamy odpowiednio w ogłoszeniu, sporadycznie przy jakiś klęskach - gdzie np. samorząd musi przesuwać środki.
0
2018-12-06 10:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy