Forum


Powrót podwykonawstwo a powoływanie się na potencjal podmiotu trzeciego

A.

Alicja .....

0

Witam,
zamawiający dopuszcza wykonawców, którzy "dysponują odpowiednim potencjałem technicznym etc." i wymaga w dalszej części tego zapisu wykazu podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,wraz z informacjami nt. ich uprawnień, kwalifikacji...".
Mając na względzie powyższe, czy podwykonawca jest tu traktowany jako podmiot, na potencjale którego wykonawca będzie bazował? Czy wskazując podwykonawcę, wskazuję jednocześnie, że skorzystam z jego potencjału i w związku z tym konieczne jest złożenie przez podwykonawców oświadczeń jak w przypadku bazowania na potencjale podmiotów trzecich?
Z góry dziękuję za wyjaśnienie
Witam, zamawiający dopuszcza wykonawców, którzy "dysponują odpowiednim potencjałem technicznym etc." i wymaga w dalszej części tego zapisu wykazu podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,wraz z informacjami nt. ich uprawnień, kwalifikacji...". Mając na względzie powyższe, czy podwykonawca jest tu traktowany jako podmiot, na potencjale którego wykonawca będzie bazował? Czy wskazując podwykonawcę, wskazuję jednocześnie, że skorzystam z jego potencjału i w związku z tym konieczne jest złożenie przez podwykonawców oświadczeń jak w przypadku bazowania na potencjale podmiotów trzecich? Z góry dziękuję za wyjaśnienie
0
2018-12-06 12:20 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli doświadczenie podwykonawcy jest wykorzystane przez wykonawcę celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, to taki podwykonawca jest podmiotem trzecim - składa odpowiednio dokumenty wskazane w SIWZ.
Jeżeli doświadczenie podwykonawcy jest wykorzystane przez wykonawcę celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, to taki podwykonawca jest podmiotem trzecim - składa odpowiednio dokumenty wskazane w SIWZ.
0
2018-12-06 12:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy