Forum


Powrót Fakultatywne przesłanki wykluczenia

M.

Michał .....

7

Zamawiający w postępowaniu wymaga, aby dołączyć do oferty wystawionej nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. Mam aktualne zaświadczenie w którym ujęty jest art 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21. Czy wykonawca może wykluczyć moją ofertę ponieważ nie był ujęty art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6?? Dodam, że w dokumencie jest pieczątka "Nie figuruje, w kartotece karnej KRK".
Zamawiający w postępowaniu wymaga, aby dołączyć do oferty wystawionej nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. Mam aktualne zaświadczenie w którym ujęty jest art 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21. Czy wykonawca może wykluczyć moją ofertę ponieważ nie był ujęty art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6?? Dodam, że w dokumencie jest pieczątka "Nie figuruje, w kartotece karnej KRK".
0
2018-12-06 18:25 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Do pkt 5 i 6 z przesłanki fakultatywnej (art. 25 ust 5) Wykonawca składa oświadczenie własne. Przygotowuje wzór Zamawiający albo tylko wskazuje z jakiej przesłanki ma zamiar wykluczyć i wówczas Wykonawca samodzielnie przygotowuje oświadczenie wskazujące, że nie podlega wykluczeniu >>> wpisując odpowiednio treść z pkt 5 i 6
Do pkt 5 i 6 z przesłanki fakultatywnej (art. 25 ust 5) Wykonawca składa oświadczenie własne. Przygotowuje wzór Zamawiający albo tylko wskazuje z jakiej przesłanki ma zamiar wykluczyć i wówczas Wykonawca samodzielnie przygotowuje oświadczenie wskazujące, że nie podlega wykluczeniu >>> wpisując odpowiednio treść z pkt 5 i 6
0
2018-12-06 21:09 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy