Forum


Powrót Brak spełnienia warunków udziłu w postępowaniu

AR

Angelika Raźny

0

Czy w przypadku braku spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający ma obowiązek wykluczyć wykonawcę zgodnie z Art. 24 ust.1 pkt.12 ustawy PZP, pomimo tego iż wie że wykonawca popełnił błąd w uzupełnieniu JEDZ-a, czy może jednak wezwać wykonawcę na podstawie Art. 26 ust. 3 ustawy PZP w celu wyjaśnienia bądź poprawienia wykazania braku warunków udziału w postępowaniu. Nadmienić trzeba, że w danym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Czy jest możliwość wezwania wykonawcy do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji bez konieczności unieważnienia przetargu.
Czy w przypadku braku spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający ma obowiązek wykluczyć wykonawcę zgodnie z Art. 24 ust.1 pkt.12 ustawy PZP, pomimo tego iż wie że wykonawca popełnił błąd w uzupełnieniu JEDZ-a, czy może jednak wezwać wykonawcę na podstawie Art. 26 ust. 3 ustawy PZP w celu wyjaśnienia bądź poprawienia wykazania braku warunków udziału w postępowaniu. Nadmienić trzeba, że w danym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Czy jest możliwość wezwania wykonawcy do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji bez konieczności unieważnienia przetargu.
0
2018-12-07 09:08 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Jeżeli wykonawca nie złożył JEDZ, lub JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ma obowiązek wezwać wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień. Czynność wezwania w trybie 26 ust. 3 dot. Jedza jest jednokrotna.
Jeżeli wykonawca nie złożył JEDZ, lub JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ma obowiązek wezwać wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień. Czynność wezwania w trybie 26 ust. 3 dot. Jedza jest jednokrotna.
0
2018-12-07 09:45 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy