Forum


Powrót Braki pełnomocnictwa

M.

Marta .....

3

Dzień dobry.
W postępowaniu poniżej progów unijnych, w którym ofertę złożyło konsorcjum są złożone pełnomocnictwa dla osoby K podpisane przez prezesów zarządu obu spółek. Załączyłam sobie KRS z którego wynika, iż kto inny jest członkiem zarządu, więc wezwałałam na podstwie 26 ust 3 a do uzupłenienia braków pełnomocnictwa przez wykazanie, iż osoby podpisujące pełnomocnictw sa umocowane do działania w imieniu spólki X i Y. W odpowiedzi otrzymałam kopie wniosków złożonych do KRS o zmianę danych podmiotu w rejestrze wraz z dowodem uiszczenia opłat od tych wniosków oraz kopie uchwał zgromadzenia wspólników, kppie te zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika K. Moim zdaniem powinny być załączone uchwały zgromadzenia wspólników w oryginale lub poświadczone notarialnie. Jak postąpić w tej sytaucji, czy mogę wezwać jeszcze raz Wykonawcę tym razem na podstawie art 26 ust. 4 do złozenie oryginału uchwał lub poświadczonych notarialnie odpisów, czy też powinnam już na tym etapie odrzucić ofertę na podstawie art 89 ust 1 pkt 8 pzp ??? Osobiście przychylam się bardziej do pierwszej opcji, ale nie jestem do końca przekonana. Proszę o pomoc.
Dzień dobry. W postępowaniu poniżej progów unijnych, w którym ofertę złożyło konsorcjum są złożone pełnomocnictwa dla osoby K podpisane przez prezesów zarządu obu spółek. Załączyłam sobie KRS z którego wynika, iż kto inny jest członkiem zarządu, więc wezwałałam na podstwie 26 ust 3 a do uzupłenienia braków pełnomocnictwa przez wykazanie, iż osoby podpisujące pełnomocnictw sa umocowane do działania w imieniu spólki X i Y. W odpowiedzi otrzymałam kopie wniosków złożonych do KRS o zmianę danych podmiotu w rejestrze wraz z dowodem uiszczenia opłat od tych wniosków oraz kopie uchwał zgromadzenia wspólników, kppie te zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika K. Moim zdaniem powinny być załączone uchwały zgromadzenia wspólników w oryginale lub poświadczone notarialnie. Jak postąpić w tej sytaucji, czy mogę wezwać jeszcze raz Wykonawcę tym razem na podstawie art 26 ust. 4 do złozenie oryginału uchwał lub poświadczonych notarialnie odpisów, czy też powinnam już na tym etapie odrzucić ofertę na podstawie art 89 ust 1 pkt 8 pzp ??? Osobiście przychylam się bardziej do pierwszej opcji, ale nie jestem do końca przekonana. Proszę o pomoc.
0
2018-12-10 12:29 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Po wezwaniu w trybie art. 26 ust. 3 nie ma możliwości jeszcze raz wzywania wykonawcy do złożenia dokumentów (tych samych). Art. 26 ust. 4 mówi tylko o wyjaśnieniach.
Po wezwaniu w trybie art. 26 ust. 3 nie ma możliwości jeszcze raz wzywania wykonawcy do złożenia dokumentów (tych samych). Art. 26 ust. 4 mówi tylko o wyjaśnieniach.
0
2018-12-10 13:09 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy