Forum


Powrót art. 94 ust.3

M.

Marta .....

0

Wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, wybieram nową ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych - czy muszę tego nowego wykonawcę wezwać o złożenie wadium? zwróciłam mu je po dokonaniu pierwszego wyboru i teraz nie mam żadnego zabezpieczenia.
Wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, wybieram nową ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych - czy muszę tego nowego wykonawcę wezwać o złożenie wadium? zwróciłam mu je po dokonaniu pierwszego wyboru i teraz nie mam żadnego zabezpieczenia.
0
2016-09-09 07:43 0

A.

Agnieszka .....

0

Nie musisz wzywać do ponownego złożenia wadium.
Nie musisz wzywać do ponownego złożenia wadium.
1
2016-09-09 08:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy