Forum


Powrót Dokument TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

M.

Marzena .....

0

Czy składając ofertę na miniPORTALu dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa ZIPujecie i szyfrujecie razem z JEDZem, pełnomocnictwem, wadium i innymi dokumentami czy dzielicie ofertę na części i najpierw wysyłacie część 1: JEDZ (i inne dokumenty a potem część 2: TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA?
Czy składając ofertę na miniPORTALu dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa ZIPujecie i szyfrujecie razem z JEDZem, pełnomocnictwem, wadium i innymi dokumentami czy dzielicie ofertę na części i najpierw wysyłacie część 1: JEDZ (i inne dokumenty a potem część 2: TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA?
0
2018-12-11 11:28 0

A.

Anna .....

Fachowiec 116

Z instrukcji wynika, że "w przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np. oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa użytkownik powinien te dokumenty zapisać jako .zip i dopiero zaszyfrować. Aplikacja do szyfrowania także jako .zip"
Z instrukcji wynika, że "w przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np. oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa użytkownik powinien te dokumenty zapisać jako .zip i dopiero zaszyfrować. Aplikacja do szyfrowania także jako .zip"
0
2018-12-11 12:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy