Forum


Powrót Pełnomocnictwo konsorcjum

M.

Monika .....

23

W przetargu nieograniczonym ofertę złożyło konsorcjum 3 firm X, Y i Z. Do oferty zostały załączone 2 pełnomocnictwa tj. firma Y udzieliła pełnomocnictwa firmie X - pełnomocnictwo zostało podpisane przez firmę Y oraz podobnie firma Z udzieliła pełnomocnictwa firmie X - pełnomocnictwo zostało podpisane przez firmę Z. Czy takie pełnomocnictwa są właściwe? Do tej pory spotykałam się że było jedno pełnomocnictwo gdzie wskazywany był np. lider konsorcjum, który reprezentował pozostałych członków w postępowaniu i na którym podpisywali się wszyscy członkowie konsorcjum.
W przetargu nieograniczonym ofertę złożyło konsorcjum 3 firm X, Y i Z. Do oferty zostały załączone 2 pełnomocnictwa tj. firma Y udzieliła pełnomocnictwa firmie X - pełnomocnictwo zostało podpisane przez firmę Y oraz podobnie firma Z udzieliła pełnomocnictwa firmie X - pełnomocnictwo zostało podpisane przez firmę Z. Czy takie pełnomocnictwa są właściwe? Do tej pory spotykałam się że było jedno pełnomocnictwo gdzie wskazywany był np. lider konsorcjum, który reprezentował pozostałych członków w postępowaniu i na którym podpisywali się wszyscy członkowie konsorcjum.
0
2018-12-12 07:20 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Czy to są 2 odrębne pełnomocnictwa czy jeden dokument to nie ma znaczenia, ważne jest treść pełnomocnictwa tj.: komu i do jakich czynności dano pełnomocnictwo i czy właściwe osoby go podpisały. Zamawiający przed podpisaniem umowy z takim wykonawcą może żądać umowy konsorcjum która potem powinna określać wszystkie prawa i obowiązki między konsorcjantami.
Czy to są 2 odrębne pełnomocnictwa czy jeden dokument to nie ma znaczenia, ważne jest treść pełnomocnictwa tj.: komu i do jakich czynności dano pełnomocnictwo i czy właściwe osoby go podpisały. Zamawiający przed podpisaniem umowy z takim wykonawcą może żądać umowy konsorcjum która potem powinna określać wszystkie prawa i obowiązki między konsorcjantami.
0
2018-12-12 07:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy