Forum


Powrót Wykaz osób do SIWZ

J.

Joanna .....

0

Witam, czy możemy na etapie analizy dokumentów wezwać Wykonawcę do okazania nam że z osobami, które wykazał w wykazie osób ma podpisane umowy o pracę.
Witam, czy możemy na etapie analizy dokumentów wezwać Wykonawcę do okazania nam że z osobami, które wykazał w wykazie osób ma podpisane umowy o pracę.
0
2018-12-12 08:20 0

M.

Monika .....

27

Jeśli wykonawca złożył wykaz osób z którego jasno wynika forma dysponowania daną osobą np. umowa o pracę to moim zdaniem nie ma podstaw do takiego wezwania. Natomiast jeśli z wykazu to nie wynika to można wezwać do wyjaśnień wykonawcę.
Jeśli wykonawca złożył wykaz osób z którego jasno wynika forma dysponowania daną osobą np. umowa o pracę to moim zdaniem nie ma podstaw do takiego wezwania. Natomiast jeśli z wykazu to nie wynika to można wezwać do wyjaśnień wykonawcę.
0
2018-12-12 08:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy