Forum


Powrót Jak zaklasyfikować zamówienie?

A.

Agnieszka .....

14

Zamawiający prowadził postępowanie na dostawę urządzeń zabawowych na place zabaw powyżej progów unijnych, jednym z elementów zamówienia była też budowa nowego placu zabaw wraz z dostawą urządzeń. Ponieważ przeważały dostawy przetarg puszczono jako dostawy. Ponieważ nikt nie złożył ofert postępowanie unieważniono. Zamawiający próbował znaleźć wykonawcę z wolnej ręki, ale na lokalnym rynku nikt nie był zainteresowany realizacją zadania. Przetarg postanowiono więc powtórzyć i podzielić go na 4 części. Trzy pierwsze to ewidentnie sama dostawa, część 4 to wydaje się być jednak robota budowlana – jest przedmiar robót, opis techniczny, wykonanie wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji samorządowej robót związanych z realizacją placu zabaw, a nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz realizacji robót budowlanych. Pojawia się więc pytanie czy 4 część nadal można traktować jak dostawę mimo że jest odrębną częścią – zamówienie nie idzie już jako całość, czy jednak należy ten zakres zadania wyodrębnić i opublikować jako osobny przetarg na roboty budowlane a nie dostawy?
Zamawiający prowadził postępowanie na dostawę urządzeń zabawowych na place zabaw powyżej progów unijnych, jednym z elementów zamówienia była też budowa nowego placu zabaw wraz z dostawą urządzeń. Ponieważ przeważały dostawy przetarg puszczono jako dostawy. Ponieważ nikt nie złożył ofert postępowanie unieważniono. Zamawiający próbował znaleźć wykonawcę z wolnej ręki, ale na lokalnym rynku nikt nie był zainteresowany realizacją zadania. Przetarg postanowiono więc powtórzyć i podzielić go na 4 części. Trzy pierwsze to ewidentnie sama dostawa, część 4 to wydaje się być jednak robota budowlana – jest przedmiar robót, opis techniczny, wykonanie wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji samorządowej robót związanych z realizacją placu zabaw, a nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz realizacji robót budowlanych. Pojawia się więc pytanie czy 4 część nadal można traktować jak dostawę mimo że jest odrębną częścią – zamówienie nie idzie już jako całość, czy jednak należy ten zakres zadania wyodrębnić i opublikować jako osobny przetarg na roboty budowlane a nie dostawy?
0
2018-12-12 09:11 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 505

jest to typowa RB ze wszystkimi wskazaniami.
jest to typowa RB ze wszystkimi wskazaniami.
0
2018-12-12 11:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy