Forum


Powrót Dokumenty i oświadczenia po 18.10.2018 r. przetarg powyżej progów unijnych

M.

Monika .....

27

1. Zgodnie z rozporządzeniem ws. dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy dokumenty i oświadczenia (wymienione w rozporządzeniu) składa się w oryginale lub kopii w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Czy oryginał np. oświadczenia o przynależności lub nie do grupy kapitałowej musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Z rozporządzenia nie wynika to wprost. Jest mowa o oryginałach i tyle nie ma dopisku podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1. Zgodnie z rozporządzeniem ws. dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy dokumenty i oświadczenia (wymienione w rozporządzeniu) składa się w oryginale lub kopii w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Czy oryginał np. oświadczenia o przynależności lub nie do grupy kapitałowej musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Z rozporządzenia nie wynika to wprost. Jest mowa o oryginałach i tyle nie ma dopisku podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
0
2018-12-14 10:30 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 617

nie podpisane nie jest oryginałem
nie podpisane nie jest oryginałem
0
2018-12-14 10:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy