Forum


Powrót Zobowiązanie podmiotu trzeciego

T.

Tomasz .....

0

Mam kilka pytań o zobowiązanie podmiotu trzeciego:
1. W jakiej formie ma być?
Nowelizacją z 2016 roku wykreślono słowo pisemne przy zobowiązaniu, jednak część komentarzy jakie czytam wskazuje, że powinno być pisemne. Wiele jest również komentarzy, że może być w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Może ma ktoś jakiś konkretny wyrok sądu lub KIO. Uważam, że poświadczona przez wykonawcę kopia jest właściwym dokumentem.

2. Zobowiązanie podpisał nieumocowany (reprezentacja 2 osobowa a podpisał 1) członek zarządu podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji wezwać o poprawnie podpisane zobowiązanie, czy o pełnomocnictwo dla osoby podpisującej. Jeśli pełnomocnictwo to czy może być w formie kopii poświadczonej przez wykonawcę czy oryginał. Jeśli uzupełni zobowiązanie to czy powinno być ważne na dzień składania ofert czy na dzień uzupełnienia.
Mam kilka pytań o zobowiązanie podmiotu trzeciego: 1. W jakiej formie ma być? Nowelizacją z 2016 roku wykreślono słowo pisemne przy zobowiązaniu, jednak część komentarzy jakie czytam wskazuje, że powinno być pisemne. Wiele jest również komentarzy, że może być w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Może ma ktoś jakiś konkretny wyrok sądu lub KIO. Uważam, że poświadczona przez wykonawcę kopia jest właściwym dokumentem. 2. Zobowiązanie podpisał nieumocowany (reprezentacja 2 osobowa a podpisał 1) członek zarządu podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji wezwać o poprawnie podpisane zobowiązanie, czy o pełnomocnictwo dla osoby podpisującej. Jeśli pełnomocnictwo to czy może być w formie kopii poświadczonej przez wykonawcę czy oryginał. Jeśli uzupełni zobowiązanie to czy powinno być ważne na dzień składania ofert czy na dzień uzupełnienia.
0
2018-12-16 12:05 0

M.

Monika .....

17

1. Moim zdaniem zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno być w oryginale. W rozporządzeniu ws. dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy nie ma wymienionego tego oświadczenia, jest tylko mowa o dokumentach jakich żąda się od podmiotu trzeciego. W związku z tym odnosząc się do tego, że zobowiązanie jest wymienione w ustawie a nie w rozporządzeniu powinno być w oryginale.
2. Wezwałabym do uzupełnienia pełnomocnictwa - pełnomocnictwo dla osoby podpisującej. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Data udzielenia pełnomocnictwa moim zdaniem powinna być ważna na dzień składania ofert choć na szkoleniu spotkałam się z opinią że pełnomocnictwo może być wystawione po terminie składania ofert z czym nie do końca się zgadzam. Wyrok KIO/UZP 1095/08 - prawidłowe pełnomocnictwo przedłożone na wezwanie zamawiającego powinno potwierdzać istnienie umocowania do dokonania danej czynności na dzień jej dokonania – złożenie pełnomocnictwa z datą po złożeniu oferty będzie skutkowało przyjęciem przez zamawiającego założenia, że ofertę złożyła osoba nieuprawniona i oferta taka będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 PZP (jako oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów). Natomiast brak daty na pełnomocnictwie nie oznacza jego wady – jeżeli pełnomocnictwo dołączono do oferty oznacza to że jest ono skuteczne na dzień złożenia oferty
1. Moim zdaniem zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno być w oryginale. W rozporządzeniu ws. dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy nie ma wymienionego tego oświadczenia, jest tylko mowa o dokumentach jakich żąda się od podmiotu trzeciego. W związku z tym odnosząc się do tego, że zobowiązanie jest wymienione w ustawie a nie w rozporządzeniu powinno być w oryginale. 2. Wezwałabym do uzupełnienia pełnomocnictwa - pełnomocnictwo dla osoby podpisującej. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Data udzielenia pełnomocnictwa moim zdaniem powinna być ważna na dzień składania ofert choć na szkoleniu spotkałam się z opinią że pełnomocnictwo może być wystawione po terminie składania ofert z czym nie do końca się zgadzam. Wyrok KIO/UZP 1095/08 - prawidłowe pełnomocnictwo przedłożone na wezwanie zamawiającego powinno potwierdzać istnienie umocowania do dokonania danej czynności na dzień jej dokonania – złożenie pełnomocnictwa z datą po złożeniu oferty będzie skutkowało przyjęciem przez zamawiającego założenia, że ofertę złożyła osoba nieuprawniona i oferta taka będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 PZP (jako oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów). Natomiast brak daty na pełnomocnictwie nie oznacza jego wady – jeżeli pełnomocnictwo dołączono do oferty oznacza to że jest ono skuteczne na dzień złożenia oferty
0
2018-12-17 08:24 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy