Forum


Powrót jeden formularz na dwie części

E.

Edyta .....

3

Wykonawca złozył ofertę na dwie cześci wypełniając jeden formularz - wpisał ez ogólną kwotę za dwie części - wynagrodzenie było kosztorysowe więc zkosztorysów ywnika ile na którą czesć. W formularzu należało jednak wpisać również termin gwarancji i termin wykonaia zamowienia. Czy możemy przyjąć, ze wykonawca zaoferował jednakowy termin wykonania zamówienia na obie części - 200 dni na każdą część? Czy jednak był to termin dla obu cześci jednocześnie. Szkoda nam odrzucacć tej oferty..
Wykonawca złozył ofertę na dwie cześci wypełniając jeden formularz - wpisał ez ogólną kwotę za dwie części - wynagrodzenie było kosztorysowe więc zkosztorysów ywnika ile na którą czesć. W formularzu należało jednak wpisać również termin gwarancji i termin wykonaia zamowienia. Czy możemy przyjąć, ze wykonawca zaoferował jednakowy termin wykonania zamówienia na obie części - 200 dni na każdą część? Czy jednak był to termin dla obu cześci jednocześnie. Szkoda nam odrzucacć tej oferty..
0
2018-12-17 12:11 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie ma to jak pomysłowy Wykonawca :)))
W przetargu prowadzonym z podziałem na części, każda z nich jest oddzielnym postępowaniem (wybór/unieważnienie itp). Rozumiem, że widzimy w kosztorysie ceny na 1 i 2 część - są oddzielne kosztorysy. Kosztorys jest załącznikiem do oferty. Oferta - jako oświadczenie woli, kluczowe informacje zawiera w FO. Nie wiem jak był przygotowany FO do tego postępowania? Jeden wzór - samodzielnie wykonawca przygotowywał na część 1 lub 2, czy też były dwa FO odpowiednio dla każdej części?
Pomimo dobrej woli Zamawiającego, może być problemem przygotowanie/skorygowanie jednego FO tak, żeby wyszły nam dwie czytelnie złożone oferty do dwóch części.
Nie ma to jak pomysłowy Wykonawca :))) W przetargu prowadzonym z podziałem na części, każda z nich jest oddzielnym postępowaniem (wybór/unieważnienie itp). Rozumiem, że widzimy w kosztorysie ceny na 1 i 2 część - są oddzielne kosztorysy. Kosztorys jest załącznikiem do oferty. Oferta - jako oświadczenie woli, kluczowe informacje zawiera w FO. Nie wiem jak był przygotowany FO do tego postępowania? Jeden wzór - samodzielnie wykonawca przygotowywał na część 1 lub 2, czy też były dwa FO odpowiednio dla każdej części? Pomimo dobrej woli Zamawiającego, może być problemem przygotowanie/skorygowanie jednego FO tak, żeby wyszły nam dwie czytelnie złożone oferty do dwóch części.
0
2018-12-17 12:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy