Forum


Powrót Wezwanie do wyjasnienia dokumentu 26 ust. 3 Pzp

M.

Marta .....

3

Dzień dobry. Postępowanie na usługi społeczne poniżej progów unijnych. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowanie złożył skan zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym poświadczony za zgodność z oryginałem. Na dokumencie tym są niewidoczne pieczęcie KRK, czy mogę wezwać go ponownie na podstawie art 26 ust. 3 do złozenia czytelnego dokumentu ? Moim zdaniem jest to możliwe ale proszę o poradę.
Dzień dobry. Postępowanie na usługi społeczne poniżej progów unijnych. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowanie złożył skan zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym poświadczony za zgodność z oryginałem. Na dokumencie tym są niewidoczne pieczęcie KRK, czy mogę wezwać go ponownie na podstawie art 26 ust. 3 do złozenia czytelnego dokumentu ? Moim zdaniem jest to możliwe ale proszę o poradę.
0
2018-12-17 12:33 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Na spełnienie warunku czy potwierdzenie braku podstaw wykluczenia?
Na spełnienie warunku czy potwierdzenie braku podstaw wykluczenia?
0
2018-12-17 12:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy