Forum


Powrót Czy jest minimalna kwota wadium w przetargu powyżej progów ?

Ł.

Łukasz .....

1

Przygotowuję przetarg na leki powyżej progów unijnych , w postępowaniu jest ponad 140 pakietów z różnymi lekami część pakietów ma niską wartość np 120-800 zł
Czy mogę nie żądać wadium które czasami wynosi kilka złotych pomimo tego że przetarg jest powyżej progów unijnych i wadium jest wymagane ?
Przygotowuję przetarg na leki powyżej progów unijnych , w postępowaniu jest ponad 140 pakietów z różnymi lekami część pakietów ma niską wartość np 120-800 zł Czy mogę nie żądać wadium które czasami wynosi kilka złotych pomimo tego że przetarg jest powyżej progów unijnych i wadium jest wymagane ?
0
2018-12-18 16:50 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

1.W posęepowaniach powyżej progu zamawiający ma obowiązek żądać wadium.
2.Wadium nie może być wyższe niż 3% (uwaga na zaokrąglenia).
3.W przypadku możliwości składania ofert częściowych kwotę wadium ustala sie odrębnie dla każdej części (pakietu)
Od powyższych ustaleń brak jest prawnych możliwości wprowadzenia odstępstw
1.W posęepowaniach powyżej progu zamawiający ma obowiązek żądać wadium. 2.Wadium nie może być wyższe niż 3% (uwaga na zaokrąglenia). 3.W przypadku możliwości składania ofert częściowych kwotę wadium ustala sie odrębnie dla każdej części (pakietu) Od powyższych ustaleń brak jest prawnych możliwości wprowadzenia odstępstw
0
2018-12-18 19:20 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy