Forum


Powrót Konsorcjum

M.

Monika .....

21

Czy lider konsorcjum może dać pełnomocnictwo partnerowi do reprezentowania go w postępowaniu przetargowym? Przeważnie partner daje liderowi pełnomocnictwo.
Czy lider konsorcjum może dać pełnomocnictwo partnerowi do reprezentowania go w postępowaniu przetargowym? Przeważnie partner daje liderowi pełnomocnictwo.
0
2018-12-21 08:45 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Trochę nietypowe rozwiązanie, ale jeżeli z pełnomocnictwa wynika, że udzieliła go instytucja/osoba upoważniona do takich czynności to takie pełnomocnictwo jest ważne. W przypadku wątpliwości - trochę zakręcony układ się stworzył - można sprawdzić co mieliśmy zapisane w siwz dot. konsorcjum, jak została złożona oferta - szczególnie w zakresie pełnomocnictwa dla Lidera (udzielanie dalszych pełnomocnictw). Umowę konsorcjum możemy otrzymać przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, ale zdarza się - w przypadkach wątpliwych, że wzywa się wykonawce do wyjaśnienia np. zakresu uprawnień czy podziałów obowiązków pomiędzy partnerami konsorcjum.
Jeżeli konsorcjum ustanowiły małe firmy to zdarza się, że z jakiegoś powodu u lidera nieobecne są osoby decyzyjne - najczęściej takie sytuacje porządkuje umowa konsorcjum, wówczas obowiązki reprezentowania konsorcjum, czy też czasowego podpisywania dokumentów, składania wyjaśnień itp przejmuje partner.
Niestety, każdy przypadek oceniamy indywidualnie.
Trochę nietypowe rozwiązanie, ale jeżeli z pełnomocnictwa wynika, że udzieliła go instytucja/osoba upoważniona do takich czynności to takie pełnomocnictwo jest ważne. W przypadku wątpliwości - trochę zakręcony układ się stworzył - można sprawdzić co mieliśmy zapisane w siwz dot. konsorcjum, jak została złożona oferta - szczególnie w zakresie pełnomocnictwa dla Lidera (udzielanie dalszych pełnomocnictw). Umowę konsorcjum możemy otrzymać przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, ale zdarza się - w przypadkach wątpliwych, że wzywa się wykonawce do wyjaśnienia np. zakresu uprawnień czy podziałów obowiązków pomiędzy partnerami konsorcjum. Jeżeli konsorcjum ustanowiły małe firmy to zdarza się, że z jakiegoś powodu u lidera nieobecne są osoby decyzyjne - najczęściej takie sytuacje porządkuje umowa konsorcjum, wówczas obowiązki reprezentowania konsorcjum, czy też czasowego podpisywania dokumentów, składania wyjaśnień itp przejmuje partner. Niestety, każdy przypadek oceniamy indywidualnie.
0
2018-12-29 22:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy