Forum


Powrót zamieszczenie informacji w siedzibie Zamawiającego

A.

Anna .....

Fachowiec 131

wiem, że ogłoszenie o zamówieniu art. 12a chyba nie zawiera już informacji, że zamawiający zamieszcza w siedzibie zamawiającego, jak również o wyborze naj. oferty nie zamieszcza w siedzibie zamawiającego. Ale czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia też nie zamieszcza się w siedzibie zamawiającego. Nie mogę znaleźć ani w starej ustawie ani w nowej
wiem, że ogłoszenie o zamówieniu art. 12a chyba nie zawiera już informacji, że zamawiający zamieszcza w siedzibie zamawiającego, jak również o wyborze naj. oferty nie zamieszcza w siedzibie zamawiającego. Ale czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia też nie zamieszcza się w siedzibie zamawiającego. Nie mogę znaleźć ani w starej ustawie ani w nowej
0
2016-09-10 19:33 0

H.

Hanna .....

0

Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej
Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej
1
2016-09-11 12:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy