Forum


Powrót Forma dokumentów po 18.10.2018, postępowanie unijne

E.

Elżbieta .....

0

W jakiej formie powinny być składane dokumenty:
1. Czy na podstawie par. 14 rozporządzenia ws. dokumentów oświadczenia Wykonawcy, np. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne lub oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej , może być kopią dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem?
2. Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega Wykonawca, musi być w formie oryginału, czy może być kopią dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem?
3. Czy art. 10a pkt 5 ustawy, który przesądza tylko o formie oferty i dokumentu JEDZ oznacza, że pozostałe oświadczenia składane w postępowaniu przez Wykonawców mogą być kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem, tzn. np. wydrukowane, wypełnione ręcznie, zeskanowane i podpisane elektronicznie? Czy jednak wszystkie oświadczenia (nie tylko JEDZ) powinny być w formie oryginalnej, podpisane podpisem elektronicznym.
Proszę o odpowiedź wraz ze wskazaniem podstawy prawnej
W jakiej formie powinny być składane dokumenty: 1. Czy na podstawie par. 14 rozporządzenia ws. dokumentów oświadczenia Wykonawcy, np. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne lub oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej , może być kopią dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem? 2. Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega Wykonawca, musi być w formie oryginału, czy może być kopią dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem? 3. Czy art. 10a pkt 5 ustawy, który przesądza tylko o formie oferty i dokumentu JEDZ oznacza, że pozostałe oświadczenia składane w postępowaniu przez Wykonawców mogą być kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem, tzn. np. wydrukowane, wypełnione ręcznie, zeskanowane i podpisane elektronicznie? Czy jednak wszystkie oświadczenia (nie tylko JEDZ) powinny być w formie oryginalnej, podpisane podpisem elektronicznym. Proszę o odpowiedź wraz ze wskazaniem podstawy prawnej
0
2018-12-28 12:41 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 595

dokumenty z rozporządzenia w formie oryginału lub kserokopi z elektronicznym poświadczeniem zgodności, pozostałe w oryginale
dokumenty z rozporządzenia w formie oryginału lub kserokopi z elektronicznym poświadczeniem zgodności, pozostałe w oryginale
0
2018-12-28 13:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy