Forum


Powrót kryterium kosztu

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Przystępuje do postępowania na dostawę sprzętu agd. Chcę pominąć kryterium cena i zastosować kryterium kosztu opierając sie na rachunku kosztu cyklu życia. Jedną ze składowych do obliczenia będzie okreslony w art 91 ust 3c pkt 1 lit a) koszt nabycia. Co wówczas gdy okaże się że koszt nabycia jest większy niż moje środki przeznaczone na sfinansowanie? Wydaje się, że brak jest formalnej podstawy do unieważnienia postępowania.
Przystępuje do postępowania na dostawę sprzętu agd. Chcę pominąć kryterium cena i zastosować kryterium kosztu opierając sie na rachunku kosztu cyklu życia. Jedną ze składowych do obliczenia będzie okreslony w art 91 ust 3c pkt 1 lit a) koszt nabycia. Co wówczas gdy okaże się że koszt nabycia jest większy niż moje środki przeznaczone na sfinansowanie? Wydaje się, że brak jest formalnej podstawy do unieważnienia postępowania.
0
2016-09-11 09:35 0

M.

Marta .....

27

Ponieważ to zupełnie nowy temat - mogę tylko "gdybać". Nie możesz unieważnić - bo nie ma przesłanki. Ja widzę dwa wyjścia:
1. Z ostrożności można zastosować prawo opcji (zostawiając sobie margines bezpieczeństwa)
2. Podać cenę, jaką zamawiający zapłaci maksymalnie za zamówienie (cena nabycia), a wyboru dokonać na podstawie kosztu (możliwość zakupu z podaniem ceny omawiał na szkoleniu Ł. Czaban - Szczecin 15-16 marca)
Ponieważ to zupełnie nowy temat - mogę tylko "gdybać". Nie możesz unieważnić - bo nie ma przesłanki. Ja widzę dwa wyjścia: 1. Z ostrożności można zastosować prawo opcji (zostawiając sobie margines bezpieczeństwa) 2. Podać cenę, jaką zamawiający zapłaci maksymalnie za zamówienie (cena nabycia), a wyboru dokonać na podstawie kosztu (możliwość zakupu z podaniem ceny omawiał na szkoleniu Ł. Czaban - Szczecin 15-16 marca)
1
2016-09-12 05:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy