Forum


Powrót Dokumenty powstałe po zawarciu umowy - aneksy i inne

J.

Joanna .....

32

Często zdarza się tak, że już po podpisaniu umowy, zamieszczeniu info o jej zawarciu w BZP i zakończeniu protokołu, powstają dodatkowe dokumenty np. jakieś notatki służbowe z realizacji zamówienia (które usłużnie przynosi zaprzyjaźniony dział), jakieś protokoły odbioru, aneksy zmieniające termin realizacji zamówienia albo wprowadzający rozszerzenie w postaci drobnych robót dodatkowych albo nawet informacje o naliczeniu kar umownych. Co robić z takimi dokumentami - czy, i gdzie je wpisywać (przecież protokół z postępowania jest już zakończony i podpisany)?
Często zdarza się tak, że już po podpisaniu umowy, zamieszczeniu info o jej zawarciu w BZP i zakończeniu protokołu, powstają dodatkowe dokumenty np. jakieś notatki służbowe z realizacji zamówienia (które usłużnie przynosi zaprzyjaźniony dział), jakieś protokoły odbioru, aneksy zmieniające termin realizacji zamówienia albo wprowadzający rozszerzenie w postaci drobnych robót dodatkowych albo nawet informacje o naliczeniu kar umownych. Co robić z takimi dokumentami - czy, i gdzie je wpisywać (przecież protokół z postępowania jest już zakończony i podpisany)?
0
2018-12-31 08:07 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Protokół to jest z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a realizacja umowy to całkiem coś innego, najlepiej trzymać aneksy, pisma itp. dokumenty przy umowie.
Protokół to jest z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a realizacja umowy to całkiem coś innego, najlepiej trzymać aneksy, pisma itp. dokumenty przy umowie.
0
2018-12-31 08:13 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy