Forum


Powrót usługa społeczna, a "odwołanie"

A.

Anna .....

29

Witam,
postępowanie prowadzone w trybie art. 138 o ustawy pzp poniżej progu (usługa społeczna). Zamawiający poinformował Wykonawce o odrzuceniu oferty , następnie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Czy Wykonawcy przysługuje prawo odwołania, w ogl. o zamówieniu mieliśmy napisane, ze nie stosuje się przepisy rozdzialu VI ustawy pzp.
Witam, postępowanie prowadzone w trybie art. 138 o ustawy pzp poniżej progu (usługa społeczna). Zamawiający poinformował Wykonawce o odrzuceniu oferty , następnie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Czy Wykonawcy przysługuje prawo odwołania, w ogl. o zamówieniu mieliśmy napisane, ze nie stosuje się przepisy rozdzialu VI ustawy pzp.
0
2018-12-31 11:24 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 426

Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu na usługi społeczne o wartości poniżej progu 750000€ nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4.
Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu na usługi społeczne o wartości poniżej progu 750000€ nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4.
0
2018-12-31 11:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy