Forum


Powrót ZUK Sp. z o.o. a plan postępowań o udzielenie zamówień

M.

Monika .....

0

Czy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w którym 100% udziałów ma gmina jest podmiotem zobowiązanym do sporządzania planu postępowań?
Czy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w którym 100% udziałów ma gmina jest podmiotem zobowiązanym do sporządzania planu postępowań?
0
2019-01-03 08:56 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 932

Nie. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną więc nie nie jest jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej ani nie jest też jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Przepis art. 13a ust. 1 dotyczy tylko tych podmiotów i ich związków.
Nie. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną więc nie nie jest jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej ani nie jest też jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Przepis art. 13a ust. 1 dotyczy tylko tych podmiotów i ich związków.
0
2019-01-03 12:10 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy