Forum


Powrót Przetarg na książki , czasopisma dla Uczelni

P.

Patrycja .....

2

Bardzo proszę o opinię jak wygląda u Państwa zamawianie książek czasopism dla Uczelni czy sumujecie wszystkie i jak wchodzi w progi to stosujecie przetarg nieograniczony, pytam ponieważ niektóre Uczelnie stosują wykluczenie ustawy PZP .....
Bardzo proszę o opinię jak wygląda u Państwa zamawianie książek czasopism dla Uczelni czy sumujecie wszystkie i jak wchodzi w progi to stosujecie przetarg nieograniczony, pytam ponieważ niektóre Uczelnie stosują wykluczenie ustawy PZP .....
0
2019-01-03 10:48 0

S.

Sławomir .....

27

Dostawy książek nie łączymy z prenumeratą czasopism bo charakter zamówień jest inny.

Wszystko zależy od tego w jakim celu i kto kupuje książki (czy nr ISBN jest istotny albo cechy indywidualne, jak oprawa lub proweniencja o dużej wartości historycznej lub artystycznej - czy chodzi tylko o książkę danego autora o danym tytule).

Podobnie wszystko zależy od tego, kto prenumeruje czasopisma i w jakim celu to robi: patrz art. 4d ust. 1 pkt 2 albo pkt 4 ustawy Pzp.

Patrz też (bo chodzi o bibliotekę uczelnianą): ustawa o bibliotekach - art.21 (Biblioteki naukowe) oraz art. 469 [Zasady udzielania zamówień publicznych] Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (w tym wypadku ciekawostka - wewnętrzna sprzeczność tego artykułu w powiązaniu z przepisami ustawy Pzp - mimo uwag w procesie legislacyjnym uchwalono jednak przepisy w takim brzmieniu "W przypadku udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 (...), jeżeli ich wartość przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8" ).
Dostawy książek nie łączymy z prenumeratą czasopism bo charakter zamówień jest inny. Wszystko zależy od tego w jakim celu i kto kupuje książki (czy nr ISBN jest istotny albo cechy indywidualne, jak oprawa lub proweniencja o dużej wartości historycznej lub artystycznej - czy chodzi tylko o książkę danego autora o danym tytule). Podobnie wszystko zależy od tego, kto prenumeruje czasopisma i w jakim celu to robi: patrz art. 4d ust. 1 pkt 2 albo pkt 4 ustawy Pzp. Patrz też (bo chodzi o bibliotekę uczelnianą): ustawa o bibliotekach - art.21 (Biblioteki naukowe) oraz art. 469 [Zasady udzielania zamówień publicznych] Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (w tym wypadku ciekawostka - wewnętrzna sprzeczność tego artykułu w powiązaniu z przepisami ustawy Pzp - mimo uwag w procesie legislacyjnym uchwalono jednak przepisy w takim brzmieniu "W przypadku udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 (...), jeżeli ich wartość przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8" ).
0
2019-01-03 13:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy