Forum


Powrót Wadium a przedłużenie terminu związania ofertą

M.

Monika .....

27

W związku z kończącym się terminem związania ofertą (upływa w dniu 04.01.2019 r. ) zamawiający zwrócił się do wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (termin złożenia do 04.01.2019 r.) . Termin związania ofertą został przedłużony do końca lutego 2019 r. Jeden z wykonawców złożył oświadczenie że wyraża zgodę i jednocześnie poinformował, że jego wadium jest ważne do końca stycznia 2019 r. i że przedstawi aneks do gwarancji ubezpieczeniowej do jego upływu (aneks jest w trakcie wystawiana - będzie dosłany w przyszłym tygodniu). Czy takie postępowanie jest właściwe? Oferta wykonawcy jest nadal ważna - wadium nadal aktualne (wykonawca jest drugi w kolejności).
W związku z kończącym się terminem związania ofertą (upływa w dniu 04.01.2019 r. ) zamawiający zwrócił się do wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (termin złożenia do 04.01.2019 r.) . Termin związania ofertą został przedłużony do końca lutego 2019 r. Jeden z wykonawców złożył oświadczenie że wyraża zgodę i jednocześnie poinformował, że jego wadium jest ważne do końca stycznia 2019 r. i że przedstawi aneks do gwarancji ubezpieczeniowej do jego upływu (aneks jest w trakcie wystawiana - będzie dosłany w przyszłym tygodniu). Czy takie postępowanie jest właściwe? Oferta wykonawcy jest nadal ważna - wadium nadal aktualne (wykonawca jest drugi w kolejności).
0
2019-01-04 07:37 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Przedłużenie TZO jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo wniesieniem nowego na "przedłużony okres związania ofertą". Więc jeżeli zamawiający wymagał przedłużenia do 28.02.2019r. to na taką datę musi opiewać aneks lub nowe wadium, które najpóźniej w dniu 4.01.2019r. powinno być u zamawiającego.
Przedłużenie TZO jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo wniesieniem nowego na "przedłużony okres związania ofertą". Więc jeżeli zamawiający wymagał przedłużenia do 28.02.2019r. to na taką datę musi opiewać aneks lub nowe wadium, które najpóźniej w dniu 4.01.2019r. powinno być u zamawiającego.
0
2019-01-04 08:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy