Forum


Powrót Problem z ofertą, wyklyczyć z 2 części?

K.

Krystian .....

7

Witam,
Przetarg nieograniczony poniżej progów. Podział na 3 części. Procedura zwykła.

Wykonawca X w terminie 3 dni nie dostarczył oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. Został wezwany do uzupełnienia jednak oświadczenia nie dostarczył. Wykonawca X złozyl ofertę najkorzystniejszą w 3 częściach. W części nr 1 tylko on złożył ofertę, w pozostałych częściach są jeszcze oferty innych wykonawców.
Czy należy wykluczyć wykonawcę w częściach 2 i 3 a w części nr 1 można go wybrać ?

Pozdrawiam i liczę na pomoc
Witam, Przetarg nieograniczony poniżej progów. Podział na 3 części. Procedura zwykła. Wykonawca X w terminie 3 dni nie dostarczył oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. Został wezwany do uzupełnienia jednak oświadczenia nie dostarczył. Wykonawca X złozyl ofertę najkorzystniejszą w 3 częściach. W części nr 1 tylko on złożył ofertę, w pozostałych częściach są jeszcze oferty innych wykonawców. Czy należy wykluczyć wykonawcę w częściach 2 i 3 a w części nr 1 można go wybrać ? Pozdrawiam i liczę na pomoc
0
2019-01-04 11:46 0

M.

Małgorzata .....

47

Przynależność do grupy kapitałowej jest podstawą do wykluczenia z postępowania, więc jeśli nie mamy tego oświadczenia to nie możemy stwierdzić, że nie należy do grupy. Wykluczamy go więc ze wszystkich części, na które złożył oferty.
Przynależność do grupy kapitałowej jest podstawą do wykluczenia z postępowania, więc jeśli nie mamy tego oświadczenia to nie możemy stwierdzić, że nie należy do grupy. Wykluczamy go więc ze wszystkich części, na które złożył oferty.
0
2019-01-04 12:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy