Forum


Powrót koncesja na prowadzenie działalnosci gospodarczej

A.

Anna .....

30

Postępowanie na energię.
Wymagam, aby wykonawca posiadał aktualna koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczna.

Moje pytania:
1) czy muszę pisać, ze koncesja ma być ważna na dzień składania ofert?

2) Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich powinien posiadać aktualna koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczna?\

Bedę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.
Postępowanie na energię. Wymagam, aby wykonawca posiadał aktualna koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczna. Moje pytania: 1) czy muszę pisać, ze koncesja ma być ważna na dzień składania ofert? 2) Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich powinien posiadać aktualna koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczna?\ Bedę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.
0
2019-01-07 09:07 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

1. Można napisać, ale to wynika z przepisów, że wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i takie też oświadczenie wstępne przedstawia z ofertą.
2. Jeżeli przedmiot zamówienia ma charakter jednorodny i obejmuje swoim zakresem działalność, której wykonywanie wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej (wyrok KIO z 19 stycznia 2015 r., sygn. akt KIO 2812/14) to tak, jeżeli natomiast nie mamy z takim czymś do czynienia to wystarczy, aby uprawnienia posiadał jeden z konsorcjantów.
1. Można napisać, ale to wynika z przepisów, że wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i takie też oświadczenie wstępne przedstawia z ofertą. 2. Jeżeli przedmiot zamówienia ma charakter jednorodny i obejmuje swoim zakresem działalność, której wykonywanie wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej (wyrok KIO z 19 stycznia 2015 r., sygn. akt KIO 2812/14) to tak, jeżeli natomiast nie mamy z takim czymś do czynienia to wystarczy, aby uprawnienia posiadał jeden z konsorcjantów.
0
2019-01-07 09:19 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy