Forum


Powrót brak zgody na przedłuzenie terminu związania ofertą

B.

Beata .....

0

Zamawiający wezwał nas do przedłużenia terminu związania ofertą, zgody takiej nie udzielimy, czy w związku z tym możemy stracić wadium?
Zamawiający wezwał nas do przedłużenia terminu związania ofertą, zgody takiej nie udzielimy, czy w związku z tym możemy stracić wadium?
0
2019-01-07 11:14 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Czy wasza oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza? Jeśli tak to zamawiający będzie miał prawo zatrzymać wadium z przyczyn określonych a art. 46 ust. 5 pkt. 3
Czy wasza oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza? Jeśli tak to zamawiający będzie miał prawo zatrzymać wadium z przyczyn określonych a art. 46 ust. 5 pkt. 3
0
2019-01-07 12:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy