Forum


Powrót art.36 ustawy pzp

A.

Anna .....

30

Witam,
przygotowuje postępowanie powyzej progu. Czy zamawiający musi w SIWZ mieć zawarta przesłankę wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp? Czy przesłanki zawarte w tym art. 24 ust.5 ustawy pzp są przesłankami fakultatywnymi?? Pytam się (bo już zwątpiłam), ponieważ w SIWZ -art. 36 ust. 1 ustawy pzp mówi, ze SIWZ zawiera co najmniej m.in.) pkt.5a) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 ???? Bardzo proszę o podpowiedź...
Witam, przygotowuje postępowanie powyzej progu. Czy zamawiający musi w SIWZ mieć zawarta przesłankę wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp? Czy przesłanki zawarte w tym art. 24 ust.5 ustawy pzp są przesłankami fakultatywnymi?? Pytam się (bo już zwątpiłam), ponieważ w SIWZ -art. 36 ust. 1 ustawy pzp mówi, ze SIWZ zawiera co najmniej m.in.) pkt.5a) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 ???? Bardzo proszę o podpowiedź...
0
2019-01-07 11:59 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Tak, w art. 24 ust 5 są przesłanki fakultatywne i muszą być wskazane (pkt) które Zamawiający zamierza zastosować. Zastosowanie przesłanki fakultatywnej zaznaczamy w ogłoszeniu - jest odpowiedni pkt do zaznaczenia. W SIWZ opisujemy rodzaj dokumentów składanych na potwierdzenie postawionego warunku.
Tak, w art. 24 ust 5 są przesłanki fakultatywne i muszą być wskazane (pkt) które Zamawiający zamierza zastosować. Zastosowanie przesłanki fakultatywnej zaznaczamy w ogłoszeniu - jest odpowiedni pkt do zaznaczenia. W SIWZ opisujemy rodzaj dokumentów składanych na potwierdzenie postawionego warunku.
0
2019-01-07 12:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy