Forum


Powrót Odrzucenie oferty? Na jakiej podstawie?

M.

Magdalena .....

0

Zamawiający zwrócił się do wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści oferty, prosiliśmy o wyszczególnienie części składowych ceny , ponieważ w formularzu oferty wykonawca miał podać łączną cenę za realizację zamówienia. Wykonawca przesłał informację ale jednocześnie dołączył oświadczenie, że podwyższa cenę oferty ponieważ nie wziął pod uwagę modyfikacji treści SIWZ w trakcie trwania postępowania ale może udzielić rabatu i zmienić wartość oferty do pierwotnie złożonej. Co zrobić w takiej sytuacji?
Zamawiający zwrócił się do wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści oferty, prosiliśmy o wyszczególnienie części składowych ceny , ponieważ w formularzu oferty wykonawca miał podać łączną cenę za realizację zamówienia. Wykonawca przesłał informację ale jednocześnie dołączył oświadczenie, że podwyższa cenę oferty ponieważ nie wziął pod uwagę modyfikacji treści SIWZ w trakcie trwania postępowania ale może udzielić rabatu i zmienić wartość oferty do pierwotnie złożonej. Co zrobić w takiej sytuacji?
0
2019-01-08 10:10 0

A.

Anna .....

Fachowiec 114

Skoro Wykonawca nie uwzględnił modyfikacji SIWZ, które wpływają na cenę oferty, to może odrzucenie ze względu na niezgodność oferty wykonawcy ze specyfikacją no i jeszcze błąd w obliczeniu ceny?
Skoro Wykonawca nie uwzględnił modyfikacji SIWZ, które wpływają na cenę oferty, to może odrzucenie ze względu na niezgodność oferty wykonawcy ze specyfikacją no i jeszcze błąd w obliczeniu ceny?
0
2019-01-08 10:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy