Forum


Powrót pytania do SIWZ po elektronizacji

W.

Wiesława .....

2

Przetarg unijny. Mam pytania:
1. Czy mogę zapisać w SIWZ: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez miniportal lub korzystając z poczty elektronicznej Zamawiającego.
2. Czy odpowiedzi na pytania zamieszczam na stronie internetowej i w miniportalu?
Przetarg unijny. Mam pytania: 1. Czy mogę zapisać w SIWZ: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez miniportal lub korzystając z poczty elektronicznej Zamawiającego. 2. Czy odpowiedzi na pytania zamieszczam na stronie internetowej i w miniportalu?
0
2019-01-08 10:21 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 980

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-komunikacja-pomiedzy-zamawiajacym-a-wykonawca

Odpowiedzi na pytania tylko na stronie internetowej.
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-komunikacja-pomiedzy-zamawiajacym-a-wykonawca Odpowiedzi na pytania tylko na stronie internetowej.
0
2019-01-08 10:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy