Forum


Powrót art. 17.2a

MW

Marek Wawrzyńczok

0

Proszę o podanie przykładowych ( hipotetycznych ) sytuacji , kiedy i kto ma złożyć oświadczenie z art. 17.2a.
Proszę o podanie przykładowych ( hipotetycznych ) sytuacji , kiedy i kto ma złożyć oświadczenie z art. 17.2a.
0
2016-09-12 11:55 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Osobą taką będzie osoba która spełnia 2 warunki:
a) nie wykonuje czynności w postępowaniu, ale może mieć wpływ na wynik postępowania,
b) co do której kierownik zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia że zachodzą przesłaniki wyłączające z art 17 ust 1. (najogólniej brak bezstronności)
Takim osobami mogą być osoby sporządzające dokumentację przetargową - np: opis przedmiotu zamówienia. Nie muszą to być członkowie komisji. Dokumentacje sporządza się przed wszczęciem postępowania dlatego osoba ta nie podpisuje dokumentu na p[odstawie art 17 ust 1. Jeżeli kierownik jednostki nabierze przekonania że "bezstronność tych osób" może być niezapewniona wówczas zobowiązuje do złożenia oświadczenia w trybie art 17 ust 2.
Osobą taką będzie osoba która spełnia 2 warunki: a) nie wykonuje czynności w postępowaniu, ale może mieć wpływ na wynik postępowania, b) co do której kierownik zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia że zachodzą przesłaniki wyłączające z art 17 ust 1. (najogólniej brak bezstronności) Takim osobami mogą być osoby sporządzające dokumentację przetargową - np: opis przedmiotu zamówienia. Nie muszą to być członkowie komisji. Dokumentacje sporządza się przed wszczęciem postępowania dlatego osoba ta nie podpisuje dokumentu na p[odstawie art 17 ust 1. Jeżeli kierownik jednostki nabierze przekonania że "bezstronność tych osób" może być niezapewniona wówczas zobowiązuje do złożenia oświadczenia w trybie art 17 ust 2.
0
2016-09-12 12:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy