Forum


Powrót Przedłużenie terminu składania ofert, a wyjaśnienia treści SIWZ.

H.

Hubert .....

21

Szanowni Państwo, chciałbym zapytać o następującą kwestię.

Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów UE (z dofinansowaniem). Połowa wyznaczonego terminu składania ofert upłynęła 27 grudnia 2018 r. (obowiązek odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ). W dniu 02.01.2019 r. zamawiający dokonał zmiany SIWZ i przedłużył termin składania ofert na dzień 29.01.2019 r.
W dniu dzisiejszym (10.01.2019 r.) wpłynęły do Zamawiającego kolejne pytania od wykonawców.
Wiadomo, że zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Pzp ,,przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp", czyli Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na te pytania.
Pytanie tylko, czy może ich udzielić i jeśli zdecyduje się na udzielenie odpowiedzi to jak należy odnosić termin w art. 38 ust. 1 ,,jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert", czy te 6 dni należy liczyć od daty pierwotnego terminu składania ofert, czy już tego zmienionego (29.01.2019 r.) ?

Proszę o podpowiedzi.
Szanowni Państwo, chciałbym zapytać o następującą kwestię. Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów UE (z dofinansowaniem). Połowa wyznaczonego terminu składania ofert upłynęła 27 grudnia 2018 r. (obowiązek odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ). W dniu 02.01.2019 r. zamawiający dokonał zmiany SIWZ i przedłużył termin składania ofert na dzień 29.01.2019 r. W dniu dzisiejszym (10.01.2019 r.) wpłynęły do Zamawiającego kolejne pytania od wykonawców. Wiadomo, że zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Pzp ,,przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp", czyli Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na te pytania. Pytanie tylko, czy może ich udzielić i jeśli zdecyduje się na udzielenie odpowiedzi to jak należy odnosić termin w art. 38 ust. 1 ,,jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert", czy te 6 dni należy liczyć od daty pierwotnego terminu składania ofert, czy już tego zmienionego (29.01.2019 r.) ? Proszę o podpowiedzi.
0
2019-01-10 08:03 0

D.

Danuta .....

14

Oczywiście, że można udzielić odpowiedzi, a termin? od drugiego wyznaczonego na otwarcie.
Oczywiście, że można udzielić odpowiedzi, a termin? od drugiego wyznaczonego na otwarcie.
0
2019-01-10 08:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy