Forum


Powrót art. 24 ust. 11

GG

Grzegorz Galikowski

3

Art. 24 ust.11 obliguje wykonawcę do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.
Art. 26 ust. 3 stwierdza że zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia oświadczeń NIEZBĘDNYCH do przeprowadzenia postępowania, z tym że ust. 6 tego artykułu stwierdza że wykonawca NIE JEST ZOBOWIĄZANY do ich składania leżeli zamawiający może je uzyskać z rejestrów publicznych.
Art. 24 ust. 23 stwierdza że wykonawcy należących do tej samej grupy kapitałowej podlegają wykluczeniu jeżeli złożyli odrębne oferty, chyba że .... .
Co zatem zrobić jeżeli wykonawcy których oferty nie są najkorzystniejsze nie złożyli oświadczeń o grupie kapitałowej, czy złożenie tego oświadczenia jest NIEZBĘDNE do przeprowadzenia postępowania, czy też wykonawca NIE JEST OBOWIĄZANY (art. 26 ust. 6).
Na domiar wszystkiego brak takiego oświadczenia nie jest powodem do wykluczenie wykonawcy, chyba że złożył on ofertę z innym podmiotem tej samej grupy kapitałowej.
O co w tym wszystkim chodzi - przyznaję że się pogubiłem i oczekuję RATUNKU !!
Art. 24 ust.11 obliguje wykonawcę do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. Art. 26 ust. 3 stwierdza że zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia oświadczeń NIEZBĘDNYCH do przeprowadzenia postępowania, z tym że ust. 6 tego artykułu stwierdza że wykonawca NIE JEST ZOBOWIĄZANY do ich składania leżeli zamawiający może je uzyskać z rejestrów publicznych. Art. 24 ust. 23 stwierdza że wykonawcy należących do tej samej grupy kapitałowej podlegają wykluczeniu jeżeli złożyli odrębne oferty, chyba że .... . Co zatem zrobić jeżeli wykonawcy których oferty nie są najkorzystniejsze nie złożyli oświadczeń o grupie kapitałowej, czy złożenie tego oświadczenia jest NIEZBĘDNE do przeprowadzenia postępowania, czy też wykonawca NIE JEST OBOWIĄZANY (art. 26 ust. 6). Na domiar wszystkiego brak takiego oświadczenia nie jest powodem do wykluczenie wykonawcy, chyba że złożył on ofertę z innym podmiotem tej samej grupy kapitałowej. O co w tym wszystkim chodzi - przyznaję że się pogubiłem i oczekuję RATUNKU !!
0
2016-09-12 13:08 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1044

Jak nie ma oświadczeń po 3 dniach to wzywamy na podstawie art. 26 ust. 3. Z jakich rejestrów publicznych chciałby pan uzyskać informacje o grupie kapitałowej ?
Jak nie ma oświadczeń po 3 dniach to wzywamy na podstawie art. 26 ust. 3. Z jakich rejestrów publicznych chciałby pan uzyskać informacje o grupie kapitałowej ?
1
2016-09-12 13:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy