Forum


Powrót weryfikacja podpisów elektronicznych

MK

Magdalena Kwiecień

0

Posiadam program Szafir do weryfikacji podpisów elektronicznych. Dotychczas nie miałam problemów z weryfikacją aż do dziś. Dokument elektronicznie podpisany został we Francji a informacja z programu Szafir jest następującej treści: Podpis został niekompletnie zweryfikowany - Brak certyfikatu CA w lokalnym magazynie. DN: C=FR, O=Certeurope, OU=0002 434202180, CN=Certeurope Root CA 3
Czy ma ktoś pomysł jak to interpretować?
Posiadam program Szafir do weryfikacji podpisów elektronicznych. Dotychczas nie miałam problemów z weryfikacją aż do dziś. Dokument elektronicznie podpisany został we Francji a informacja z programu Szafir jest następującej treści: Podpis został niekompletnie zweryfikowany - Brak certyfikatu CA w lokalnym magazynie. DN: C=FR, O=Certeurope, OU=0002 434202180, CN=Certeurope Root CA 3 Czy ma ktoś pomysł jak to interpretować?
0
2019-01-10 09:20 0

NA.

Natalia A. .....

35

nie wiem, ale sprawdź może czy taki sam komunikat będziesz będzie na https://weryfikacjapodpisu.pl/
nie wiem, ale sprawdź może czy taki sam komunikat będziesz będzie na https://weryfikacjapodpisu.pl/
0
2019-01-10 10:00 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy