Forum


Powrót Wartość szacunkowa - łączyć czy dzielić

D.

Dagmara .....

1

Zamówienia, których udzielamy są związane z działalnością sektorową (budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej); wartość szacunkowa w 2019 r. zaplanowanych zadań na budowę sieci wodociągowej łącznie nie przekracza progów unijnych, ta sama sytuacja występuje w przypadku budowy kanalizacji sanitarnej. Zadania realizowane będą w częściach, dla każdej części będzie uruchamiane odrębne postępowanie. Część zadań będzie realizowanych łącznie, dotyczy to sytuacji, gdzie sieć wodociągowa i kanalizacyjna są budowane w tym samym miejscu (równolegle). W takim przypadku wartością szacunkową takiego zamówienia jest wartość łączna.
Czy w takiej sytuacji należy zsumować wartość szacunkową wszystkich zadań polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? Dla zobrazowania problemu przykład:
Budowa sieci wodociągowej w 2019 r. podzielono na 5 zadań (części), łączna wartość szacunkowa tych zadań nie przekracza progów unijnych (nie mamy obowiązku stosowania ustawy Pzp).
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 2019 r. podzielono na 7 zadań (części), łączna wartość szacunkowa tych zadań nie przekracza progów unijnych (nie mamy obowiązku stosowania ustawy Pzp).
Jeżeli uruchamiamy postępowanie obejmujące jedno zadanie z zakresu budowy sieci wodociągowej oraz jedno zadanie z budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wartością szacunkową tego konkretnego postępowania będzie wartość zadania 1 i 2, ale czy skoro te zadania są częścią dwóch całości to czy należy zsumować wartości wszystkich zadań związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji. Tak ustalona wartość szacunkowa przekroczy progi unijne i spowoduje, że przy udzielaniu zamówienia na każdą część (zadanie) obowiązywać będą przepisy ustawy.
Przy ustalaniu wartości szacunkowej odrębnie dla budowy/przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przyjęliśmy podejście określone przez ustawodawcę w art. 132 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Ustawodawca rozdziela rodzaj działalności związanej z tworzeniem sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do takich sieci lub kierowanie takimi sieciami od zamówień związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków.
Zamówienia, których udzielamy są związane z działalnością sektorową (budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej); wartość szacunkowa w 2019 r. zaplanowanych zadań na budowę sieci wodociągowej łącznie nie przekracza progów unijnych, ta sama sytuacja występuje w przypadku budowy kanalizacji sanitarnej. Zadania realizowane będą w częściach, dla każdej części będzie uruchamiane odrębne postępowanie. Część zadań będzie realizowanych łącznie, dotyczy to sytuacji, gdzie sieć wodociągowa i kanalizacyjna są budowane w tym samym miejscu (równolegle). W takim przypadku wartością szacunkową takiego zamówienia jest wartość łączna. Czy w takiej sytuacji należy zsumować wartość szacunkową wszystkich zadań polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? Dla zobrazowania problemu przykład: Budowa sieci wodociągowej w 2019 r. podzielono na 5 zadań (części), łączna wartość szacunkowa tych zadań nie przekracza progów unijnych (nie mamy obowiązku stosowania ustawy Pzp). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 2019 r. podzielono na 7 zadań (części), łączna wartość szacunkowa tych zadań nie przekracza progów unijnych (nie mamy obowiązku stosowania ustawy Pzp). Jeżeli uruchamiamy postępowanie obejmujące jedno zadanie z zakresu budowy sieci wodociągowej oraz jedno zadanie z budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wartością szacunkową tego konkretnego postępowania będzie wartość zadania 1 i 2, ale czy skoro te zadania są częścią dwóch całości to czy należy zsumować wartości wszystkich zadań związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji. Tak ustalona wartość szacunkowa przekroczy progi unijne i spowoduje, że przy udzielaniu zamówienia na każdą część (zadanie) obowiązywać będą przepisy ustawy. Przy ustalaniu wartości szacunkowej odrębnie dla budowy/przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przyjęliśmy podejście określone przez ustawodawcę w art. 132 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Ustawodawca rozdziela rodzaj działalności związanej z tworzeniem sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do takich sieci lub kierowanie takimi sieciami od zamówień związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków.
0
2019-01-11 07:54 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Teoretycznie można rozdzielić. Natomiast, nie do końca rozumiem czy te zadanie 1 i 2 są tylko ogłaszane w tym samym okresie, czy też obydwie RB są w jakiś sposób ze sobą powiązane.
Teoretycznie można rozdzielić. Natomiast, nie do końca rozumiem czy te zadanie 1 i 2 są tylko ogłaszane w tym samym okresie, czy też obydwie RB są w jakiś sposób ze sobą powiązane.
0
2019-01-14 07:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy