Forum


Powrót WADIUM W FORMIE GWARANCJI - podpis Wykonawcy

E.

Ewelina .....

0

Witam , proszę o pomoc otóż :
Wykonawca złożył wadium w formie gwarancji, którą podpisał pełnomocnik Wykonawcy, działający również jako pełnomocnik towarzystwa ubezpieczeniowego które gwarancję wystawiło (wynika to z treści gwarancji). Wykonawca nie złożył pełnomocnictwa od towarzystwa ubezpieczeniowego czy powinnam go wezwać do uzupełnienia tego pełnomocnictwa na podstawie art.26 ust.3a ?
Witam , proszę o pomoc otóż : Wykonawca złożył wadium w formie gwarancji, którą podpisał pełnomocnik Wykonawcy, działający również jako pełnomocnik towarzystwa ubezpieczeniowego które gwarancję wystawiło (wynika to z treści gwarancji). Wykonawca nie złożył pełnomocnictwa od towarzystwa ubezpieczeniowego czy powinnam go wezwać do uzupełnienia tego pełnomocnictwa na podstawie art.26 ust.3a ?
0
2019-01-11 10:08 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Jeżeli w SIWZ nie macie wpisane że do gwarancji ubezpieczeniowej winno się dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do podpisywania gwarancji (pełnomocnictwo lub dokument rejestrowy) to nie możecie teraz tego żądać ani wzywać w trybie 26 ust. 3.
Jeżeli w SIWZ nie macie wpisane że do gwarancji ubezpieczeniowej winno się dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do podpisywania gwarancji (pełnomocnictwo lub dokument rejestrowy) to nie możecie teraz tego żądać ani wzywać w trybie 26 ust. 3.
0
2019-01-11 10:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy