Forum


Powrót Błędne poprawienie oferty Wykonawcy przez Zamawiającego.

M.

Marzena .....

0

Witam serdecznie,
Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 poprawił w ofercie Wykonawcy ilość zaoferowanych opakowań produktów.
Zgodnie z ulotkami produktów i prawidłowymi wyliczeniami, Wykonawca przyznał się do błędnego wyliczenia o 1 opakowanie, natomiast Zamawiający poprawił ofertę o 21 opakowań., co jest nie słuszne i błędnie wyliczone. Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 zamawiający poprawił błąd w ofercie, co spowodowało doliczenie do oferty 50 tyś., a tym samym oferta przestała być najkorzystniejsza.
Co powinien zrobić Wykonawca??? Nie wyrażenie zgody na poprawienie omyłki, która przecież spowoduje odrzucenie oferty, a niezareagowanie w tej sytuacji sprawi, że najkorzystniejsza stanie się oferta konkurencyjna.

Zamawiający blednie też zastosował, artykuł na postawie którego poprawił błąd. Przecież jest to poprawienie innej omyłki ale powodującej zmianę w kalkulacji oferty – połączył art. 87 ust 2 pkt 3 z art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Proszę o radę, jak Wykonawca powinien w takiej sytuacji postąpić ?
Witam serdecznie, Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 poprawił w ofercie Wykonawcy ilość zaoferowanych opakowań produktów. Zgodnie z ulotkami produktów i prawidłowymi wyliczeniami, Wykonawca przyznał się do błędnego wyliczenia o 1 opakowanie, natomiast Zamawiający poprawił ofertę o 21 opakowań., co jest nie słuszne i błędnie wyliczone. Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 zamawiający poprawił błąd w ofercie, co spowodowało doliczenie do oferty 50 tyś., a tym samym oferta przestała być najkorzystniejsza. Co powinien zrobić Wykonawca??? Nie wyrażenie zgody na poprawienie omyłki, która przecież spowoduje odrzucenie oferty, a niezareagowanie w tej sytuacji sprawi, że najkorzystniejsza stanie się oferta konkurencyjna. Zamawiający blednie też zastosował, artykuł na postawie którego poprawił błąd. Przecież jest to poprawienie innej omyłki ale powodującej zmianę w kalkulacji oferty – połączył art. 87 ust 2 pkt 3 z art. 87 ust. 2 pkt. 3. Proszę o radę, jak Wykonawca powinien w takiej sytuacji postąpić ?
0
2019-01-11 16:21 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Wykonawca powinien nie wyrazić zgody na tak poprawnioną ofertę ze wskazaniem przyczyn odmowy. Zamawiający jeśli zostanie przekonany że błędnie dokonał poprawy oferty, może swoją czynność korekty oferty powtórzyć. Jeśli nie zostanie przekonany i uzna, że postapił prawidłowo będzie musiał ofertę odrzucić. Wówczas wykonawca będzie mógł złożyć odwołanie od takiej decyzji.
Wykonawca powinien nie wyrazić zgody na tak poprawnioną ofertę ze wskazaniem przyczyn odmowy. Zamawiający jeśli zostanie przekonany że błędnie dokonał poprawy oferty, może swoją czynność korekty oferty powtórzyć. Jeśli nie zostanie przekonany i uzna, że postapił prawidłowo będzie musiał ofertę odrzucić. Wówczas wykonawca będzie mógł złożyć odwołanie od takiej decyzji.
0
2019-01-11 19:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy