Forum


Powrót Zatrzymanie wadium

E.

Ewa .....

0

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na usługi. W trakcie postępowania dokonał modyfikacji projektu umowy. Następnie dokonał otwarcia ofert i wyboru wykonawcy. Po wyborze wykonawcy dopatrzyl się że wykonawca złożył zaparafowany projekt umowy sprzed modyfikacji. Wezwał wykonawcę do podpisania umowy, wykonawca w odpowiedzi stwierdzil że oczekuje sprecyzowania który wzór umowy jest obowiązujący, bowiem plik ze zmodyfikowanym warunkami był źle opisany i trudny do identyfikacji na stronie (plik zapisany w pdf pod numerem urządzenia kopiujacego bez nazwy). W korespondencji wskazał że modyfikacja umowy była tak znaczącą że praktycznie zmieniła warunki realizacji zamówienia, znacznie wpłynęła na kalkulację i w efekcie wykonawca znając te warunki ofert by nie złożył. Zamawiający olał pisma wykonawcy i wysłał kolejne wezwanie do podpisania umowy (łącznie dwa), potem dokonał ponownego wyboru wykonawcy i wysłał nam informacje o zatrzymaniu wadium. Czy zamawiacz ma rację? Czy jest szansa na odzyskanie wadium?
Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na usługi. W trakcie postępowania dokonał modyfikacji projektu umowy. Następnie dokonał otwarcia ofert i wyboru wykonawcy. Po wyborze wykonawcy dopatrzyl się że wykonawca złożył zaparafowany projekt umowy sprzed modyfikacji. Wezwał wykonawcę do podpisania umowy, wykonawca w odpowiedzi stwierdzil że oczekuje sprecyzowania który wzór umowy jest obowiązujący, bowiem plik ze zmodyfikowanym warunkami był źle opisany i trudny do identyfikacji na stronie (plik zapisany w pdf pod numerem urządzenia kopiujacego bez nazwy). W korespondencji wskazał że modyfikacja umowy była tak znaczącą że praktycznie zmieniła warunki realizacji zamówienia, znacznie wpłynęła na kalkulację i w efekcie wykonawca znając te warunki ofert by nie złożył. Zamawiający olał pisma wykonawcy i wysłał kolejne wezwanie do podpisania umowy (łącznie dwa), potem dokonał ponownego wyboru wykonawcy i wysłał nam informacje o zatrzymaniu wadium. Czy zamawiacz ma rację? Czy jest szansa na odzyskanie wadium?
0
2019-01-15 14:10 0

K.

Katarzyna .....

26

Trudno mi się odnieść co do identyfikacji pliku, ale skoro Wykonawca otrzymał pismo o wyborze jego oferty i zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem, który wzór umowy obowiązuje, to miał wiedzę, że umowa uległa zmianie oraz w jakim zakresie. Wykonawca nie muszą składać zaparafowanego projektu umowy wraz z ofertą. W formularzach ofertowych są zapisy dotyczące akceptacji przez Wykonawcę projektu umowy i zobowiązania się do jego podpisania w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Podkreślam, że to obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące sprawdzanie informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej czy na platformach. To że plik był opisany numerem urządzenia kopiującego bez nazwy, nie zmienia faktu, że Wykonawcy mogli zapoznać się z jego treścią przed terminem składaniem ofert.
Jeszcze możesz zwrócić uwagę na datę w której umowa uległa zmianie, czy nie powinno być przesunięcia terminu składania ofert ?
Trudno mi się odnieść co do identyfikacji pliku, ale skoro Wykonawca otrzymał pismo o wyborze jego oferty i zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem, który wzór umowy obowiązuje, to miał wiedzę, że umowa uległa zmianie oraz w jakim zakresie. Wykonawca nie muszą składać zaparafowanego projektu umowy wraz z ofertą. W formularzach ofertowych są zapisy dotyczące akceptacji przez Wykonawcę projektu umowy i zobowiązania się do jego podpisania w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Podkreślam, że to obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące sprawdzanie informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej czy na platformach. To że plik był opisany numerem urządzenia kopiującego bez nazwy, nie zmienia faktu, że Wykonawcy mogli zapoznać się z jego treścią przed terminem składaniem ofert. Jeszcze możesz zwrócić uwagę na datę w której umowa uległa zmianie, czy nie powinno być przesunięcia terminu składania ofert ?
0
2019-01-15 14:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy