Forum


Powrót Oświadczenia składne przez konsorcjum

A.

Alina .....

0

Przetarg nieograniczony, poniżej progów unijnych - krajowy.
Ofertę złożyło konsorcjum 2 firm.
Pełnomocnik konsorcjum podpisał wspólne oświadczenia: odnośnie spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia, wyszczególniając w nich lidera i członka konsorcjum.
W związku z powyższym, powinnam uznać złożone oświadczenia za prawidłowo złożone czy też należy ich wezwać do złożenia osobnych oświadczeń - każdy z członków konsorcjum składa oddzielne oświadczenia.
Pozdrawiam
Przetarg nieograniczony, poniżej progów unijnych - krajowy. Ofertę złożyło konsorcjum 2 firm. Pełnomocnik konsorcjum podpisał wspólne oświadczenia: odnośnie spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia, wyszczególniając w nich lidera i członka konsorcjum. W związku z powyższym, powinnam uznać złożone oświadczenia za prawidłowo złożone czy też należy ich wezwać do złożenia osobnych oświadczeń - każdy z członków konsorcjum składa oddzielne oświadczenia. Pozdrawiam
0
2019-01-15 19:00 0

K.

Katarzyna .....

27

Każdy z członków konsorcjum winien oddzielnie złożyć oświadczenie. Wynika to z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. W w/w dokumentach każdy z Wykonawców potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, w zakresie go dotyczącym.
Każdy z członków konsorcjum winien oddzielnie złożyć oświadczenie. Wynika to z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. W w/w dokumentach każdy z Wykonawców potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, w zakresie go dotyczącym.
0
2019-01-16 07:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy