Forum


Powrót kryterium w postępowaniach na roboty budowlane

J.

Jolanta .....

0

Czy w postępowaniach na roboty budowlane (głównie remonty budynków i pozostałej infrasrtuktury), gdzie standardy jakościowe dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ujęte są w specyfikacji technicznej i kosztorysie inwestorskim można zastosować kryterium ceny powyżej 60 %? W jaki sposób najlepiej uzasadnić ujęcie sposobu uwzględnienia kosztów cyklu życia w opisie przedmiotu zamówienia?
Czy w postępowaniach na roboty budowlane (głównie remonty budynków i pozostałej infrasrtuktury), gdzie standardy jakościowe dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ujęte są w specyfikacji technicznej i kosztorysie inwestorskim można zastosować kryterium ceny powyżej 60 %? W jaki sposób najlepiej uzasadnić ujęcie sposobu uwzględnienia kosztów cyklu życia w opisie przedmiotu zamówienia?
1
2016-09-13 07:52 0

M.

Marta .....

27

Wątek był już wielokrotnie poruszany na forum...
Można zastosować 100% cena, pod warunkiem, ze posiadamy Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, gdzie uwzględnimy wszystkie standardy jakościowe. W remontach, póki nie ukaże się odpowiednie Rozporządzenie..., nie występuje cykl życia produktu - czyli nie ma kosztu z tym zawiązanym, poza, np. wymiana okien (okno jako urządzenie ma swój cykl życia - niemniej trudne i całkowicie bezzasadne jest ustalenie kosztu życia związane z utylizacja szkła czy plastiku, po okresie planowej eksploatacji...). Uzasadnienie w takich przypadkach jest proste: wszystkie standardy jakościowe zostały wskazane w STWiORB, a koszty cyklu życia nie wystąpiły (jeżeli wystąpiły to trzeba bardziej się przyłożyć)
Wątek był już wielokrotnie poruszany na forum... Można zastosować 100% cena, pod warunkiem, ze posiadamy Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, gdzie uwzględnimy wszystkie standardy jakościowe. W remontach, póki nie ukaże się odpowiednie Rozporządzenie..., nie występuje cykl życia produktu - czyli nie ma kosztu z tym zawiązanym, poza, np. wymiana okien (okno jako urządzenie ma swój cykl życia - niemniej trudne i całkowicie bezzasadne jest ustalenie kosztu życia związane z utylizacja szkła czy plastiku, po okresie planowej eksploatacji...). Uzasadnienie w takich przypadkach jest proste: wszystkie standardy jakościowe zostały wskazane w STWiORB, a koszty cyklu życia nie wystąpiły (jeżeli wystąpiły to trzeba bardziej się przyłożyć)
1
2016-09-13 08:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy