Forum


Powrót Braki w formularzu ofertowym

K.

Katarzyna .....

26

Czy brak wpisania w formularzu ofertowym wartości oferty słownie można uznać za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze siwz (w siwz w rozdz. sposób obliczenia ceny, mam zapis dotyczący, że wartość oferty winna być wpisana w formularzu ofertowym cyfrowo i słownie) i poprawić tj. wpisać wartość słownie, zawiadamiając Wykonawcę o konieczności wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia???
Czy brak wpisania w formularzu ofertowym wartości oferty słownie można uznać za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze siwz (w siwz w rozdz. sposób obliczenia ceny, mam zapis dotyczący, że wartość oferty winna być wpisana w formularzu ofertowym cyfrowo i słownie) i poprawić tj. wpisać wartość słownie, zawiadamiając Wykonawcę o konieczności wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia???
0
2019-01-16 11:54 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Brak wpisania ceny słownie przy jednoczesnym zapisie cyfrą , można zakwalifikować jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze siwz, poprawianą w trybie o którym Pani pisze
Brak wpisania ceny słownie przy jednoczesnym zapisie cyfrą , można zakwalifikować jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze siwz, poprawianą w trybie o którym Pani pisze
0
2019-01-16 12:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy