Forum


Powrót Zamówienia na usługi społeczne - USŁUGI OCHRONIARSKIE

EI

Ewa Iracka

0

Zgodnie z art. 138o ust. 1, jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne (w tym przypadku usługi ochroniarskie) jest mniejsza niż 750 000 euro, to zamawiający MOŻE udzielić zamówienia stosując przepisy ust. 2-4 w/w art. (dawny art. 5a - własne wytyczne z zachowaniem przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji). Czy mam rozumieć, że to MOŻE jest fakultatywne w tym przypadku i będę mogła przeprowadzić np. zwykły przetarg nieograniczony?
Zgodnie z art. 138o ust. 1, jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne (w tym przypadku usługi ochroniarskie) jest mniejsza niż 750 000 euro, to zamawiający MOŻE udzielić zamówienia stosując przepisy ust. 2-4 w/w art. (dawny art. 5a - własne wytyczne z zachowaniem przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji). Czy mam rozumieć, że to MOŻE jest fakultatywne w tym przypadku i będę mogła przeprowadzić np. zwykły przetarg nieograniczony?
0
2016-09-13 07:59 0

W.

Walentyna .....

20

Uważam, że nie, ponieważ zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy ust. 2-4 art 138o gdzie jest mowa o stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej i nie wskazuje zastosowania przepisów uPZP.
Uważam, że nie, ponieważ zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy ust. 2-4 art 138o gdzie jest mowa o stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej i nie wskazuje zastosowania przepisów uPZP.
1
2016-09-13 08:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy