Forum


Powrót Zastosowanie błędnej stawki VAT

J.

Justyna .....

Fachowiec 572

Proszę o pomoc w następującej sprawie: Postępowanie na roboty budowlane, Zamawiający w siwz wskazał, że należy zastosować stawkę VAT 8%, dwóch Wykonawców złożyło oferty z VATem 8 %, natomiast trzeci wskazał cenę netto i brutto, z której nie wynikało ani zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% ani 23 %. Zamawiający wezwał tego Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Ze złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień wynika, że Wykonawca dla części prac zastosował stawkę 8% a dla części 23 %. Co teraz z taką ofertą? Czy można ją poprawić jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją?
Proszę o pomoc w następującej sprawie: Postępowanie na roboty budowlane, Zamawiający w siwz wskazał, że należy zastosować stawkę VAT 8%, dwóch Wykonawców złożyło oferty z VATem 8 %, natomiast trzeci wskazał cenę netto i brutto, z której nie wynikało ani zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% ani 23 %. Zamawiający wezwał tego Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Ze złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień wynika, że Wykonawca dla części prac zastosował stawkę 8% a dla części 23 %. Co teraz z taką ofertą? Czy można ją poprawić jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją?
0
2019-01-17 10:41 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 543

Nie. Wpisanie błednej stawki VAT nie jest omyłką ani błedem rachunkowym. Oferta do odrzucenia. Skoro stawkę narzucił Zamawiający to nie ma odwrotu.
Nie. Wpisanie błednej stawki VAT nie jest omyłką ani błedem rachunkowym. Oferta do odrzucenia. Skoro stawkę narzucił Zamawiający to nie ma odwrotu.
0
2019-01-17 11:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy