Forum


Powrót Zastosowanie błędnej stawki VAT

J.

Justyna .....

Fachowiec 628

Proszę o pomoc w następującej sprawie: Postępowanie na roboty budowlane, Zamawiający w siwz wskazał, że należy zastosować stawkę VAT 8%, dwóch Wykonawców złożyło oferty z VATem 8 %, natomiast trzeci wskazał cenę netto i brutto, z której nie wynikało ani zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% ani 23 %. Zamawiający wezwał tego Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Ze złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień wynika, że Wykonawca dla części prac zastosował stawkę 8% a dla części 23 %. Co teraz z taką ofertą? Czy można ją poprawić jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją?
Proszę o pomoc w następującej sprawie: Postępowanie na roboty budowlane, Zamawiający w siwz wskazał, że należy zastosować stawkę VAT 8%, dwóch Wykonawców złożyło oferty z VATem 8 %, natomiast trzeci wskazał cenę netto i brutto, z której nie wynikało ani zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% ani 23 %. Zamawiający wezwał tego Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Ze złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień wynika, że Wykonawca dla części prac zastosował stawkę 8% a dla części 23 %. Co teraz z taką ofertą? Czy można ją poprawić jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją?
0
2019-01-17 10:49 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Czy wykonawca wyjaśnił dlaczego zastosował dwie różne stawki?
Czy wykonawca wyjaśnił dlaczego zastosował dwie różne stawki?
0
2019-01-18 07:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy